Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 70
fax: 56 611 84 89
e-mail: wgik@um.torun.pl
dyrektor: Adamczyk Dariusz
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 84 76
fax: 56 611 84 89