Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 30
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
e-mail: waib@um.torun.pl
dyrektor: 1679
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-17.00
Referaty
referat: Architektury i Urbanistyki
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 38
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Budownictwa
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 42
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Infrastruktury Technicznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 45
fax: 56 611 84 33, 611 85 08