Odpowiedzialny

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia nadzoruje :

 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
 • Biuro Mieszkalnictwa

Wybrane sprawy za które jestem odpowiedzialny :

 1. Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2014-2020 (wprowadzenie i realizacja).
 2. Miejski Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020 roku.
 3. Nowatorskie projekty inwestycyjne w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – modernizacja basenu na Bażyńskich, budowa mieszkań komunalnych.
 4. Innowacyjny projekt współpracy ze szkołami, powiatowym urzędem pracy, instytucjami otoczenia biznesu w celu dalszego kształcenia Maturzystów.
 5. Udział w spotkaniach Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczących zasad uwzględniania wymiaru miejskiego polityki i spójności UE w tym m.in. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 6. Doprowadziliśmy do przejęcia od PKP Dworca Głównego.
 7. Doprowadziliśmy do objęcia patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej terenów inwestycyjnych na toruńskim Jarze.
 8. Zwiększyliśmy ilość sprzedanych mieszkań z zasobu Gminy z 45 w 2010 do 133 w 2013 roku.
 9. Zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Konwent Zarządców Nieruchomości Gminnych – kontynuowany w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie.
 10. Doprowadziliśmy do wyboru operatora Toruńskiego Inkubatora Technologicznego w tzw. Młynach Richtera.
 11. Podpisaliśmy jako Gmina umowę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.