…

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia w Kadencji 2015-2019
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia w Kadencji 2010-2014.
Wybrany do Rady Miasta Torunia w Kadencji 2010-2014.
Radny Miasta Torunia w Kadencji 2006-2010.