…

Współpracownik Posła Girzyńskiego.
Posiadam doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE – pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – m.in. Projekt Stypendialny 9.1.3 “Zdolni na Start”.
Autor i współautor publikacji – “Koncepcje społeczno-polityczne Adama Heydla”, “Wybory Parlamentarne 2005. Analiza marketingowa” pod red. Prof. Marka Jezińskiego.
W kadencji 2006-2010 zostałem wybrany przez mieszkańców najskuteczniejszym radnym.