Odpowiedzialny

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia nadzoruje : Wydział Architektury i Budownictwa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Biuro Mieszkalnictwa Wybrane sprawy za które jestem odpowiedzialny : Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2014-2020 (wprowadzenie i realizacja). Miejski Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020 roku. Nowatorskie projekty inwestycyjne w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – modernizacja basenu na Bażyńskich, budowa mieszkań komunalnych. Innowacyjny projekt współpracy ze szkołami, powiatowym urzędem pracy, instytucjami otoczenia biznesu w celu dalszego kształcenia Maturzystów. Udział w spotkaniach Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczących zasad uwzględniania wymiaru miejskiego polityki i spójności UE w tym…

Read More...
O Mnie

Kilka wybranych słów O Mnie : Zastępca Prezydenta Miasta Torunia w Kadencji 2015-2019. Zastępca Prezydenta Miasta Torunia w Kadencji 2010-2014. Wybrany do Rady Miasta Torunia w Kadencji 2010-2014. Radny Miasta Torunia w Kadencji 2006-2010. Współpracownik Posła Girzyńskiego. Posiadam doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE – pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – m.in. Projekt Stypendialny 9.1.3 „Zdolni na Start”. Autor i współautor publikacji – „Koncepcje społeczno-polityczne Adama Heydla”, „Wybory Parlamentarne 2005. Analiza marketingowa” pod red. Prof. Marka Jezińskiego. W kadencji 2006-2010 zostałem wybrany przez mieszkańców najskuteczniejszym radnym. Ukończyłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika – studia wyższe i podyplomowe oraz Wyższą Szkołę Kultury…

Read More...